• Trung tâm uy tín

    Hết mình vì học viên

  • Tiêu chuẩn đầu ra

    Nghiêm ngặt

  • Giới thiệu việc làm

    Ngay sau khi tốt nghiệp

Search Results

Học kế toán trưởng tại Bình Dương

Theo như các quy định trong Luật Kế toán Việt Nam cùng với Nghị định 129/2004/NĐ – CP đã quy định:Tất cả doanh nghiệp trên địa bàn Việt Nam cần phải có kế toán trưởng và người làm kế toán trưởng phải có đủ chứng chỉ và khả năng. Vì vậy, các lớp học kế toán trưởng tại Bình […]

Đào tạo kế toán Bình Dương. All Rights Reserved ©