Đào tạo kế toán - Dịch vụ thuế Công Tâm

Dịch vụ kê khai thuế

Dịch vụ kê khai thuế

Dịch vụ kê khai thuế của Công Tâm đưa đến cho những khách hàng không tổ chức bộ máy kế toán hoặc mới thành lập một giải pháp phù hợp, tiết kiệm chi phí. Kê khai thuế là thủ tục bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, dịch vụ kê khai thuế Công Tâm sẽ thay doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế như kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng, hàng quý…..
Dịch vụ quyết toán thuế năm

Dịch vụ quyết toán thuế năm

Quyết toán thuế cuối năm là việc làm hết sức quan trọng của mọi doanh nghiệp. Việc quyết toán thuế cuối năm đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và toàn bộ sổ sách chứng từ đã được đúng, đủ và đảm báo tuân thủ theo luật của cơ quan thuế và bộ tài chính hiện đang ban hành.
Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói là một hoạt động dịch vụ làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán trọn gói rất cần thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập.